TID írás

20170329_104517

A kozmetikai terméknek biztonsági értékelését olyan személy végezheti, aki egyetemi gyógyszerészeti, toxikológiai, orvostudományi vagy ezekkel rokon tudományok terén végzett elméleti és gyakorlati tanulmányok elvégzését igazoló oklevéllel vagy hivatalos képesítéssel rendelkezik.

Ajánlatkérés:

 

A termékinformációs dokumentációnak (TID) az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet szerint a következő információkat és adatokat kell tartalmaznia, amelyeket szükség szerint aktualizálni kell:

  • a kozmetikai termék leírása, amely lehetővé teszi, hogy a termékinformációs dokumentáció egyértelműen megfeleltethető legyen a kozmetikai termékkel;
  • a kozmetikai termékről kiállított biztonsági jelentés;
  • a gyártási folyamat leírása, valamint nyilatkozat a helyes gyártási gyakorlatnak való megfelelésről;
  • ha azt a termék jellege vagy hatása indokolja, a kozmetikai terméktől várt hatás igazolása;
  • a kozmetikai termék vagy összetevői kifejlesztésére vagy biztonságosságának értékelésére vonatkozó, a gyártó, meghatalmazottjai vagy szállítói által végzett állatkísérletekre vonatkozó adatok.

 

Advertisements